Digital egenregistrering for psykisk helse og rus

Klinikk for psykisk helse bruker skjemaer i sine utredning og behandlingsforløp. Det vil si at du kan bli bedt om å fylle ut skjemaer, digitalt, over nettet. Dette kan være før første time hos oss, underveis i utredning og behandling, og noen ganger etter at behandling er avsluttet. Dette gjelder også for deg som er forelder, annen pårørende eller lærer til barn og unge som er under utredning eller behandling. Du fyller ut digitalt, gjennom sikker innlogging i systemet Checkware via lenke her på siden.

Følg instruksjonene under for å logge inn til sikkert skjema

Om digital egenregistrering/rapportering

Digital egenregistrering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir overført direkte til din pasientjournalen din.

Hvem skal fylle ut skjema?
Når sykehuset vil at du skal fylle ut et skjema får du en SMS med lenke til denne nettsiden.

Hvordan går jeg frem?
Du får en SMS med lenke til denne nettsiden. Under neste avsnitt, «Innlogging», kan du logge deg inn enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Barn og unge eller andre som ikke har elektronisk ID, får utdelt en engangskode fra behandlingsstedet. Kontakt behandlingsstedet dersom du ikke har fått engangskode. Logg inn under nederste avsnitt, «Innlogging med engangskode».

Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller det ut. Dersom du må avbryte, kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med din egenregistrering trykker du «Ferdig» (? Levér?). Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Dersom du ønsker å endre dette, må du ta det opp med din behandler, så endrer dere det sammen.

Det varierer hvor lang tid det tar før din behandler går gjennom svarene du har sendt. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med din behandler om skjemaet, men du kan snakke med vedkommende om svarene i neste konsultasjon.

Innlogging

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Innlogging med tilsendt engangskode

Logg inn her om du har mottatt engangskode fra behandleren din eller i brev. Dette gjelder kun for pasienter som ikke har elektronisk ID, og kun etter avtale med avdelingen du går til behandling hos. Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.


Fant du det du lette etter?