HELSENORGE

Søker leieareal for ambulansestasjon

Sørlandet sykehus HF søker etter leieareal for ambulansestasjon i Farsund kommune.

Sørlandet sykehus​ ønsker å komme i kontakt med eiendomsbesittere som har eksisterende bygg eller eksisterende bygg med utvidelsesmuligheter/ombyggingsmuligheter som kan egne seg som ny ambulansestasjon i Farsund-området.

Ambulansevirksomhet er døgnkontinuerlig virksomhet. SSHF ønsker å inngå en leiekontrakt med varighet 20 år, med mulighet til forlengelse. 

For å tilfredsstille responstid/utrykning må lokalene ligge innenfor blå sirkel i kartet under.  Leietaker har utarbeidet et konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon. Dette kan fås ved henvendelse til mailadr: Anbell@sshf.no 
Siste frist for henvendelser med spørsmål er: 23.09.2022.
Tilbudsfrist er 30.09.2022.

 Fant du det du lette etter?