HELSENORGE

Viktig melding til ansatte

Det har blitt meldt flere tilfeller av mulige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og alt helsepersonell som er vaksinert, eller som behandler vaksinerte pasienter bes være på vakt mot tegn på lave blodplater (småprikker eller mindre blå flekker i hud) eller blodpropp.

Folkehelseinstituttet og legemiddelverket melder i dag at man har mottatt bivirkningsmeldinger hos vaksinerte pasienter under 50 år som har fått hudblødninger (småprikker eller mindre blå flekker). Dette ses i sammenheng med kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon.

Videre informerer legemiddelverket om at det hos fire yngre nylig vaksinerte personer er observert hjerneblødning, uten at man vet om det er noen sammenheng mellom vaksinasjon og sykdommen. Felles for disse er at de har lave blodplater i blodet. 
 
Vaksinering med AstraZeneca vaksinen er foreløpig stoppet i Norge mens man nasjonalt og internasjonalt vurderer om sykdomstilfellene representerer en bivirkning av vaksinene, eller om dette er tilfeldig sammenfall av hendelser i tid. 
 
For SSHF innebærer dette at vi ber ansatte som er vaksinert med AstraZeneca- vaksinen om å være på vakt ovenfor symptomer på lave blodplater etter vaksinasjon (småprikkete hudblødninger eller litt mindre blå flekker i huden), spesielt samtidig med kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon. Disse må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.
 
Vi minner også om at alle mistanker om vaksinebivirkninger skal rapporteres til legemiddelverket

Videre informasjon om dette og hvordan man melder finner du hos FHI:

Folkehelseinstituttet