HELSENORGE

Diagnosekurs

 

Formål:

Formålet med samlingen er å gi ansatte i spesialisthelsetjenesten innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på utredning av skadevirkninger av alkohol på den umodne hjernen. 

Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte følgetilstander i sentralnervesystemet. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD – som innbefatter hele spekteret av skadelig hjernepåvirkning. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til å oppdage og utrede følgetilstandene så tidlig som mulig. Gro Løhaugen og Jon Skranes vil ha ansvar for den faglige delen av samlingen. 

Målgruppe:

Kurset er for leger og psykologer. Arbeidssted kan være BUP, barnehabilitering eller barneavdeling.

Kursholdere:

Gro Løhaugen, spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog, PhD

Jon Skranes, overlege dr med/professor i barnesykdommerProgram
Dag 1: FASDDag 2: FASD og andre rusmidler

08.45-09.00: Registrering

09.00-10.30: Velkommen – informasjon om RK-MR HSØ. Indikasjoner for utredning av medfødt russkade og/eller FASD. Anamnese, samtale med biologisk mor, etiske aspekter.

10.30-10.45: Pause

10.45-11.45: Diagnosesystemet – 4-talls-kode

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.30: Utredning CNS affeksjon. Kognitiv og Nevropsykologisk utredning – Oppmerksomhet /eksekutiv-funksjoner, språk og visuo-spatiale vansker, læring og hukommelse, sosial perspektivtaking.

13.30-13.45: Pause

13.45-14.45: Praktisk øving i bruk av diagnosesystemet.

14.45 – 15.00: Pause

15.00-15.45: Kartleggingsverktøy

15.45-16.00: Diskusjon/spørsmål: symptomdiagnose kontra årsaksdiagnose

09.00 -10.00: Barnenevrologisk undersøkelse/supplerende medisinske undersøkelser/diff.diagnoser, inkludert genetikk

10.00-10.15: Pause

10.15-11.00: Psykiatri/komorbiditet/prognose /tiltak

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Psykiatri/komorbiditet/prognose /tiltak forts.

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.30: Hjernefunn ved medfødt russkade  

13.30-13.45: Pause

13.45-14.45: Illegale rusmidler - hjernefunn og nevrologiske følgetilstander

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45: Intervensjon/behandling av barn med medfødt russkade

15.45-16.00: Avslutning. Oppsummering

 

 


Fant du det du lette etter?