Sykehuset er i grønn beredskap

Koronavirus

Sørlandet sykehus er i beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus. Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på beredskapssiden.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Kurs for pasienter og pårørende

  • SMIL – styrket mestring i livet

    SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker.