Hva skjer før, under og etter behandling?

Kurs for pasienter og pårørende

  • SMIL – styrket mestring i livet

    SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker.