Sykehuset er i beredskap

Koronavirus

Sørlandet sykehus er i beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus. Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på beredskapssiden.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Kurs for pasienter og pårørende