Fortsatt smitteverntiltak ved sykehuset

Koronaviruset

Sørlandet sykehus har ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset. Vi legger fortløpende ut viktig informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt

Kurs for pasienter og pårørende