Gruppelederopplæring

Hvordan kan du som gruppeleder få til gode gruppeprosesser som fremmer mestring?

Kort om kurset

Dette 2-dagers kurset er for helsepersonell og fagpersoner som jobber med, eller forbereder seg til å jobbe med mestring i grupper.

Formålet er å kvalifisere deltakerne til å jobbe med gruppebaserte mestringskurs for barn, ungdom, voksne og pårørende / foreldre.

Hovedfokus i kurset vil være øvelser og praktiske metoder i arbeid med grupper ut fra et helsefremmende perspektiv. Vi vil vise hvordan vi gjennom narrativer/fortellinger, dialog, kreative aktiviteter og pedagogiske verktøy kan støtte gruppemedlemmer i å styrke deres identitet, mestring og handlingsmuligheter.

Kurset er praksisnært og prosessorientert. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om minst 6 deltakere.

Gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.  

Kurset er gratis.

 

Læringsmål

Kunnskapsmål: Kunnskap om sentrale verdier, begreper og prinsipper når en jobber med mestringsgrupper.

Holdningsmål: Bevissthet rundt gruppelederrollen, tro på egne ressurser og refleksjon over hva som kan bidra til god gruppeledelse.

Ferdighetsmål: Deltakerne har prøvd ut og kan benytte ulike læringsaktiviteter/ øvelser i gruppe.


Påmelding 

For ansatte i SSHF, påmelding i: Læringsportalen
For ansatte i kommune, send påmeldingsmail til: lms@sshf.no

Fant du det du lette etter?