HELSENORGE

Parkinson

Velkommen til kurs for deg som har Parkinsons sykdom, og deg som er pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege er påmelding til kurset. Dersom du er pasient på sykehuset med diagnosen, trengs ikke henvisning - da melder du deg på direkte til parkinsonsykepleier

Kurset er for deg som

 • Ønsker å lære mer om sykdommen slik at du kan gjøre gode og riktige valg i din situasjon
 • Ønsker svar på spørsmål rundt det å leve med Parkinsons sykdom
 • Ønsker å møte andre med Parkinsons sykdom,  og dele erfaringer

Innhold

 • Medisinske forhold ved Parkinsons sykdom, ved nevrolog
 • Å leve med Parkinsons sykdom, hverdagserfaringer ved bruker
 • Trygderettigheter og arbeidsliv, ved sosionom
 • Fysisk aktivitet/ fysikalsk behandling, ved fysioterapeut
 • Hvordan bevare og styrke nære relasjoner ved kronisk sykdom, ved familieterapeut
 • Parkinsons sykdom – psykiske reaksjoner med vekt på mestring, ved psykolog
 • Informasjon fra Parkinsonforeningen
 • Erfaringsutveksling med vekt på mestring
 • Logopedhjelp, ved logoped

Det er lagt opp til god tid til spørsmål og pauser mellom temaene.

Pårørende oppfordres til å delta, og kan også komme alene.


Praktiske opplysninger

Kursavgift: spesialisttakst. Inkluderer enkel lunsj og kaffe/te. Pårørende kr. 100,- (må også melde seg på). Gi beskjed ved eventuelle matallergier.

Skriv gjerne ned ting du lurer på og ta med spørsmålene på kurset

Gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset


Fant du det du lette etter?