PedKom 1 - for LIS 1

Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

Kort om kurset

Pasientens helsetjeneste skal utvikles videre ved blant annet ved å utforske og besvare spørsmålet: Hva er viktig for deg? For å bygge pasientens helsetjeneste, må pasientrollen styrkes. Dette gjøres gjennom pasientinformasjon og opplæring, kommunikasjon og samvalg.

På kurset får du kunnskap og økt bevissthet om betydningen av god pasientkommunikasjon, hvordan få tak i pasientens perspektiv og verktøy for god kommunikasjon. Teach-back, Empatisk Kommunikasjon og elementer fra Motiverende Intervju (MI), er noen av verktøyene som presenteres. På kurset veksles det mellom noe teori, øvelser og erfaringsdeling.

Det blir lagt til rette for at gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Fant du det du lette etter?