HELSENORGE

Tiltakskurs - barn med FASD

Barn med FASD - Et digitalt kurs om tiltak i hjem, barnehage og skole.
Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med FASD både i barnehage, på skole og hjemme.
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen vil ha det faglige ansvar for dagen.

Det finnes lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på hva som er effektive og gode tiltak for barn med FASD. Evidensbaserte tiltak foreligger ikke. Regional Kompetansetjeneste og HABU Arendal har over årene tilegnet seg erfaringsbasert kompetanse som formidles på aktuelle kurs. I tillegg gjennomgås den forskning som foreligger på feltet og som man tenker er overførbar til norske forhold.

  • Overordnede prinsipper for tiltaksplanlegging.
  • Struktur, forutsigbarhet og rammer og tilsyn.
  • Verktøy som kan brukes for oversikt (dagsplaner, teknikker, hjelpemidler).
  • Tiltak rettet mot sosial funksjon, herunder arbeid med atferdsmessige utfordringer knyttet til vansker med regulering og hypersensitivitet.
  • Tiltak rettet mot støtte til læring i barnehage og skole – pedagogiske tiltak
  • Støtteordninger som bør vurderes.

Praktiske opplysninger

Kostnader: Kurset er gratis.
Deltakerantall: Kurset avholdes ved mer enn 30 påmeldte, maks antall er 150 stk.

Kurslenke:

join.nhn.no

Nummer 717345
Brukerveiledning nhn


Fant du det du lette etter?