HELSENORGE

Fagavdelingen

Fagavdelingen er en stabsavdeling som skal gi støtte og kompetanse på ulike områder. Avdelingen har ansvar for beredskap, forskning samt bistå i det systematiske arbeidet for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i sykehuset.

Fant du det du lette etter?