HELSENORGE

Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet

Seksjonens hovedoppdrag er å bidra til at ledere og medarbeidere i Sørlandet sykehus har verktøy, kompetanse og systemer som understøtter arbeidet med å utvikle gode og trygge helsetjenester på Agder. 

Fant du det du lette etter?