Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Målet er kvalitet i opplæringen til pasienter og pårørende. Vi dyktiggjør fagpersoner i helsepedagogikk, formidler kompetanse og bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) har sitt arbeidsområde i Helse Sør-Øst.

 

Les mer om Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasienter og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehuset gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

For mer informasjon: mestringforalle.no

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?