HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Målet er kvalitet i opplæringen til pasienter og pårørende. Vi dyktiggjør fagpersoner i helsepedagogikk, formidler kompetanse og bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) har sitt arbeidsområde i Helse Sør-Øst.

 

Fant du det du lette etter?