Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Målet er kvalitet i opplæringen til pasienter og pårørende. Vi dyktiggjør fagpersoner i helsepedagogikk, formidler kompetanse og bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) har sitt arbeidsområde i Helse Sør-Øst.

 

Les mer om Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasienter og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehuset gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

For mer informasjon: mestringforalle.no

Kontakt

Oppmøtested
Kolonien, 1.etg Egsveien 100, bygg 17, 4615 Kristiansand
Telefon
38125314 / 90610600
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 17
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 17(Google maps)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.