HELSENORGE

Traumeenheten

Ved Traumeenheten arbeider vi for best mulig behandling av den skadede pasienten. Det inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering. Arbeidet består blant annet av opplæring gjennom kurs og øvelser.

Vi oppdaterer også prosedyrer og registrerer i lokalt og nasjonalt traumeregister.

Fant du det du lette etter?