Traumeenheten

Ved Traumeenheten arbeider vi for best mulig behandling av den skadede pasienten. Det inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering. Arbeidet består blant annet av opplæring gjennom kurs og øvelser.

Vi oppdaterer også prosedyrer og registrerer i lokalt og nasjonalt traumeregister.

Les mer om Traumeenheten

Traumeenheten

Traumeenheten består av traumeansvarlige overleger, traumekoordinatorer samt traumeregistrerere.

Alle pasienter som tas imot ved Sørlandet sykehus registreres i et lokalt og nasjonalt traumeregister.
Har du spørsmål om registeret, kan du kontakte oss på telefon 416 00 211 eller e-post: traumeenheten@sshf.no

Se vedlagte informasjonsskriv til pasienter registrert i traumeregisteret.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?