HELSENORGE

ABUP Familieklinikken, Arendal

Familieklinikken i Arendal består av tre team. Familieteamet jobber med utredning, diagnostisering og behandling av barn, unge og deres familier. Vårt team er tverrfaglig sammensatt og har en klar nettverksorientert profil, med familieterapi og systemisk arbeid som hovedtilnærming. Andre viktige oppgaver er foreldreveiledning og veiledning av samarbeidspartnere. Vi driver også Familieskolen som er et opplærings- og flerfamilietilbud.
 

Fant du det du lette etter?