ABUP Ungdomsklinikken, Arendal

Ungdomsklinikken tar i mot ungdommer i alderen 13-18 år som strever med psykose, depresjon/suicidalitet, alvorlig personlighetsforstyrrelse/selvskading/destruktiv atferd, alvorlige svingninger i stemningsleie og alvorlige spiseforstyrrelser. Flere av disse tilstandene kan være i kombinasjon med rusproblematikk.

Fant du det du lette etter?