HELSENORGE

ABUP Ungdomsklinikken, Arendal

Vi har øyeblikkelig hjelp-funksjon hvor fokus er på miljøterapeutiske tiltak for å stabilisere en akuttpsykiatrisk tilstand. Akuttspykiatriske tilstander er en felles betegnelse for akutte kriser som kan oppstå uavhengig av hvilken psykisk lidelse du har. De akutte tilstander som Ungdomsklinikken oftest hjelper med er psykose, depresjon/suicidalitet, alvorlig personlighetsforstyrrelse/selvskading/destruktiv atferd, alvorlige svingninger i stemningsleie og alvorlige spiseforstyrrelser.

Fant du det du lette etter?