HELSENORGE

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)

ARA tilbyr behandling for personer med rus og avhengighetsproblematikk inkludert spill.
Behandlingen kan være individuell eller gruppebasert og inkluderer polikliniske tilbud på dagtid, i tillegg til døgnbasert behandling der det er behov.

Fant du det du lette etter?