ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

Døgnenheten ved Byglandsfjord gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi arbeider målrettet og strukturert basert på pasientens mål og behov, og gjør vårt beste for at du skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Les mer om ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består blant annet av psykiater/lege, psykologspesialist/psykolog, psykiatrisk sykepleier/sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier/hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, sosionom og pedagog. I tillegg er det sekretær, vaktmester, renholder og kjøkkenpersonale. 

Vi inngår behandlingsavtaler ved innleggelse og behandlingstilbudet vil være tidsavgrenset.

Vi tilbyr individuell behandling da våre pasienter har ulike behov som det må tas hensyn til i behandlingsforløpet. Vi ber om forståelse for dette. Vi ber også om at pasientene viser respekt for fellesskapet og bidrar til å ivareta den moralske taushetsplikten.

Ved døgnenhet Byglandsfjord er både fysisk aktivitet, friluftsliv og gruppeterapi basert på Seeking Safety, godt innarbeidet i den daglige behandlingen. Det er forventet at alle pasienter er med på minst tre av sju treninger i løpet av en uke.

Derfor er det viktig at pasienter har med seg treningstøy til både ute- og innebruk, gode sko, regntøy og badetøy. Dette kommer i tillegg til samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Permisjoner

Etter at du har vært innlagt en måned er det mulig å søke og planlegge permisjoner. Søknaden blir vurdert, og eventuelt godkjent i tverrfaglig team.

Urinprøver

Vi forventer at du som pasient avlegger urinprøver dersom du blir oppfordret til det.

Klær og eiendeler

I enheten skal alle være påkledd. Morgenkåpe/nattøy må ikke brukes i fellesarealet.
Vi har vaskemaskin og tørketrommel dersom du har bruk for det.
Av sikkerhetsmessige grunner oppfordres det på det sterkeste ikke å ta med mye verdisaker under oppholdet. Vi har ikke ansvar for tapte verdisaker under en innleggelse.

Vi tilstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for både pasienter og ansatte og godtar derfor ikke:

 • Bruk og innførsel av rusmidler.
 • Trusler og vold mot medpasienter og personale.
 • Høylytt og ufin munnbruk.
 • Idyllisering av rus og kriminalitet.
 • Negativ omtale av andre institusjoner.
 • At pasientene besøker hverandre på rommene.
 • Utlån av penger eller andre verdisaker

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vassendfeltet 3, Byglandsfjord.
Telefon
37 93 46 80
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Vassendfeltet 3
Besøksadresse
Vassendfeltet 3, 4741 Byglandsfjord(Kart)
Telefon
37 93 46 80

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nettjenesten MinJournal er midlertidig ute av drift. Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger  
Barselavdelingen:
17.00 til 19.00 alle dager

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?