ARA enhet for avgiftning, Kristiansand

Vi tilbyr avrusing for personer med rus og avhengighetsproblematikk. Vi legger vekt på medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring og motivering for videre behandling. Dette gjør vi gjennom undervisning, småturer og besøk av AA - anonyme alkoholikere og NA - anonyme narkomane.

Les mer om opplegget ved enhet for avgiftning

ARA enhet for avgiftning, Kristiansand

Vi har en sengepost med plass til 12 pasienter. Personalet vårt består av lege, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og miljøterapeuter.

Helsetilstand

Vi gjør en daglig vurdering av den enkeltes helsetilstand. Vi har fokus på fysisk aktivitet og oppfordrer alle som er friske nok til å bli med på turer.
Enhetens behandlingsprogram er obligatorisk.

Besøk

Ønsker du besøk må du søke om dette ved innleggelsen.

Døgnrytme/måltider

Vekking hverdager
Frokost på enheten hver dag
Middag i spisesal alle dager
Kveldsmat alle dager
Ro i enheten på kveldstid

Felles miljø

Vi oppfordrer alle pasienter til å delta i enhetens fellesmiljø, og til å være en støtte for hverandre under oppholdet.
Det er obligatorsik å delta på enhetens behandlingsprogram.

Klær og eiendeler

Ved innleggelsen blir bagasje og tøy gjennomgått. Dette gjøres for å unngå innførsel av rusmidler, medikamenter og farlige gjenstander.
Beslaglagte gjenstander vil bli levert til politiet for oppbevaring/destruering.
Dette er en enhet hvor man er innlagt en kort periode, så ta med bare det som er nødvendig for oppholdet. Gjenglemte eiendeler oppbevares i 3 måneder før de destrueres eller leveres til hittegodskontor – avhengig av verdi.
I avdelingen skal man være påkledd. Morgenkåpe eller nattøy må ikke brukes i fellesarealet.
Enheten har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene.

Permisjon

Av behandlingsmessige årsaker er det ikke anledning til å ha permisjon alene.

Røyking

Enheten følger røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus. Det er derfor kun lov å røyke utendørs.

Telefon og PC

Mobiltelefon og PC må ikke brukes på enhetens fellesareal, men settes på lydløs eller oppbevares på pasientrom.

Urinprøve

Vi bruker urinprøver for å understøtte behandlingen og må avlegges under tilsyn. Det tas alltid urinprøve i forbindelse med innleggelse.

Vi etterstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for pasienter og personale og godtar derfor ikke:

Bruk og innførsel av rusmidler
Trusler og vold mot medpasienter og personale
Positivt rusprat
At pasientene besøker hverandre på rommene
Pengespill
Brudd på regler vil få konsekvenser for oppholdet her på enheten og kan medføre utskrivelse.

Kontaktinformasjon

Telefon
38 13 26 00
E-post
Postadresse
Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand
Kongsgård alle 71
Besøksadresse
Kongsgård alle 71(Kart)
Kongsgård alle 71, 4632 Kristiansand
Telefon
38 13 26 00

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nettjenesten MinJournal er midlertidig ute av drift. Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?