ARA enhet for gruppebehandling

ARA har flere gruppebehandlingstilbud (BASIS) lokalisert i Kristiansand. Tilbudene inkluderer både døgnbaserte og dagbaserte behandlingsformer.

Les mer om ARA enhet for gruppebehandling

ARA enhet for gruppebehandling

Dagbehandling i Basisgruppe

Behandlingen i basis-dag består av 12–16 uker med gruppeterapi, fire dager i uken. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familieuke, undervisning og selvstyrte studier. Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Oppmøtested: ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, Kristiansand, 38 13 26 00

Døgnbehandling - basisgruppe og rehabiliteringspost

Behandlingen i basis-døgn består av 6–8 ukers innleggelse, med eventuelt påfølgende innleggelse på rehabiliteringsposten i inntil fire måneder. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familieuke, undervisning, trening og selvstyrte studier.

Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Oppmøtested: ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, telefon 38 13 26 00
ARA Rehabiliteringsposten, Gyldenløves gate 56, telefon 38 07 99 30

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Basisgruppe: Kongsgård Allé 71
Døgngruppe: Kongsgård Allé 71
Rehabiliteringsposten: Gyldenløves gate 56
Telefon
38 13 26 00
E-post
Postadresse
Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand
Besøksadresser og praktisk informasjon

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nettjenesten MinJournal er midlertidig ute av drift. Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?