ARA FACT

ARA FACT gir ambulante tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker med forskjellige avhengighetsproblemer. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har rusavhengighet og/eller spillavhengighet.

Les mer om ARA FACT

ARA FACT

Vi har behandlingstilbud i begge Agder-fylkene. ARA FACT jobber der pasienten er. Det vil i praksis si hjemme, hos samarbeidspartnere, på jobb, i fengsel osv.

Vi bruker forskjellige behandlingsmetoder; kognitiv terapi, motiverende intervju, seeking safety, elementer av 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger ved hjelp av tester og prøver.

Hvilke pasientgrupper er FACT egnet for?
FACT bygger på det amerikanske programmet Assertive Community Treatment (ACT) der undersøkelser har vist at antall sykehusinnleggelser reduseres, behandlingskostander senkes og den sosiale fungeringen og livskvaliteten til alvorlig psykisk syke forbedres.

Følgende fem kriterier ligger til grunn for at en person skal høre til gruppen med alvorlig psykiske lidelse:
En psykisk lidelse der oppfølging/behandling er påkrevet
Alvorlig svikt i sosial fungering
At personens funksjonssvikt skyldes den psykiske lidelsen
Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig
Det er nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra profesjonelle oppfølgere for å gjennomføre en behandlingsplan.

Gruppen inkluderer altså mennesker med ulike psykiske lidelser der også alvorlige rusavhengighetsproblemer kan være en del av bildet.

Hvem er målgruppen for ARA FACT?
Pasienter som har et ønske om rus-/avhengighetsbehandling.
Det skal ha vært forsøkt med flere tiltak i første- og andrelinjetjenesten.
Pasienter med en historikk på lav oppmøtekompetanse.
Pasienter som dropper ut av døgnbehandling eller poliklinisk behandling.

ARA FACT gir også tilbud til pårørende i form av individuelle samtaler eller familiesamtaler – det gjelder både pasientens voksne pårørende og barn.
Vi samarbeider med brukerorganisasjoner og pasientens hjemkommune for å gi et helhetlig tilbud. Personalet i ARA FACT har høy kompetanse på avhengighetsproblemer. I enheten har vi psykiater, psykologspesialister, sykepleiere, sosionomer og andre relevante yrkesgrupper.

Søknad skjer ved henvisning til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nettjenesten MinJournal er midlertidig ute av drift. Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?