HELSENORGE

ARA FACT

ARA FACT gir ambulant tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til voksne over 18 år. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling der rusmiddelavhengighet er hovedutfordringen.

Fant du det du lette etter?