HELSENORGE

DPS Lister

DPS Lister gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbud til voksne over 18 år med psykisk lidelse. Tjenestetilbudet vårt omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og poliklinisk behandling. Vi har i tillegg døgnavdeling og ambulerende virksomhet ved behov. DPS Lister gir også råd og veiledning til pårørende og til den kommunal helse- og omsorgstjeneste i vårt opptaksområde. Avdelingen er delt inn i tre lokasjoner og vi har oppmøtested i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal.

Fant du det du lette etter?