HELSENORGE

DPS Lister, Kvinesdal

DPS Lister, avdeling Kvinesdal gir spesialisert helsetilbud til voksne over 18 år med psykiske lidelser. Vi gir behandlingstilbud individuelt og i grupper. Dette kan eksempelvis gjelde angst, OCD, bipolare lidelser med flere. Vi har poliklinikk, dag- og døgnavdeling og ambulerende virksomhet ved behov. Ved akutte hendelser bistår ambulant akutt team. 

Fant du det du lette etter?