HELSENORGE

Distriktspsykiatrisk senter Østre Agder

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse. Vi gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. 

Fant du det du lette etter?