HELSENORGE

Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

DPS Østre Agder tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for det å være innlagt som en nødvendig del av behandlingen. Enheten har 18 sengeplasser og er lokalisert til Bjorbekk i Arendal. Hovedoppgavene til enheten er utredning/diagnostisering, stabilisering og beskyttelse. Hovedfokus i behandlingen er grupper blant annet fysisk aktivitet, og miljøterapi. I enheten jobbes det tverrfaglig mellom spesialist, psykolog, lege, og miljøterapeuter med flerfaglig høyskoleutdanning og videreutdanning.

Fant du det du lette etter?