Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

DPS Østre Agder tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for det å være innlagt som en nødvendig del av behandlingen. Enheten har 18 sengeplasser og er lokalisert til Bjorbekk i Arendal. Hovedoppgavene til enheten er utredning/diagnostisering, stabilisering og beskyttelse. Hovedfokus i behandlingen er grupper blant annet fysisk aktivitet, og miljøterapi. I enheten jobbes det tverrfaglig mellom spesialist, psykolog, lege, og miljøterapeuter med flerfaglig høyskoleutdanning og videreutdanning.

Les mer om Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

Alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder, hovedsakelig elektronisk.
Felles postadresse for alle henvisninger per brev til voksenpsykiatrien ved DPS Østre Agder er:

Sørlandet sykehus HF
DPS Østre Agder
Postboks 416
 4604 Kristiansand

Henvisninger behandles innen 10 virkedager av avdelingens vurderingsteam.
Pasienter får vanligvis beskjed om første time i svarbrevet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Rykeneveien 106, Bygg 164, 4824 Bjorbekk
Besøkstider
mandag - fredag 15.00-21.00
lørdag - søndag 12.00-21.00
Telefon
37 01 44 44
mandag - fredag 08.00-15.30
37 07 56 89 utenom åpningstid for telefon
E-post
Postadresse
Sørlandet sykehus HF, DPS Østre Agder, Enhet for døgnbehandling, Postboks 416, 4604 Kristiansand
Rykeneveien 106
Besøksadresse
Rykeneveien 106(Kart)
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
Telefon
37 01 44 44

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?