HELSENORGE

Enhet for ambulante tjenester

Enhet for ambulante tjenester består av et ambulant akutt-team (AAT), og FACT team for behandling av psykoselidelser og utredning og oppfølging av nysyke. Gjennom ambulante tjenester møter helsepersonell pasientene og brukerne der de er. Helsepersonell etablerer kontakt på pasientens premisser, og vil ofte dekke ulike behov på tvers av fag og sektorer.

Fant du det du lette etter?