HELSENORGE

Enhet for polikliniske tjenester og gruppebehandling

Poliklinikkene tilbyr utredning og behandling til personer med ulike psykiske lidelser, blant annet angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Våre terapeuter arbeider sammen med pasienten for å finne veier til bedre psykisk helse. Pårørende og pasientens kontakter i den kommunale helsetjenesten er også ofte med i dette samarbeidet. Tilbud gis individuelt og i gruppe. Behandlingen foregår hovedsakelig i poliklinikkenes lokaler, noen ganger i pasientens hjemkommune.

Fant du det du lette etter?