HELSENORGE

Team gruppebehandling

Vi tilbyr spesialisert terapi særlig rettet inn mot personer med personlighetsforstyrrelse. Arbeidsformen er gruppeterapeutisk, supplert med individuell psykoterapi og psykomotorisk behandling. Hoved-behandlingsformene vi tilbyr er skjematerapi og dialektisk atferdsterapi (DBT) i gruppe. Vi har også egen fysioterapeut. I tillegg har vi ulike supplerende gruppetilbud for pasienter med spiseforstyrrelser og traumer som har sin hovedbehandling i de polikliniske teamene.

Fant du det du lette etter?