HELSENORGE

FACT ung team, Østre Agder

Fact ung team er et ambulant flerfaglig team for personer mellom 12–30 år. Teamet er et samarbeid mellom barn/ungdom – og voksenpsykiatri og Arendal kommune.

FACT Ung Team har fokus på bred grundig utredning og behandling av psykose etter nasjonale retningslinjer.  Teamet bidrar også til tidlig intervensjon ved mistanke om utvikling av psykose, og forebygging av psykose.  FACT Ung Teamet samarbeider tett med bl.a. pasient, pårørende, førstelinjetjenesten, skole og kommune.


Det er knyttet TIPS konsulent og jobbspesialist/IPS Ung til FACT Ung.

Fant du det du lette etter?