DPS Solvang

Distriktpsykiatrisk senter Solvang er et spesialist-helsetilbud i psykiatri til innbyggere over 18 år i Vest-Agder. Vi tilstreber å gi et tilbud som er preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og faglig høy standard.

Les mer om DPS Solvang

DPS Solvang

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) gir hjelp til personer over 16-18 år med psykiske vansker og lidelser. Alle innbyggere i Norge er dekket av et DPS. For å få tilbud ved DPS må man som regel ha henvisning fra lege eller psykolog. På en DPS jobber det blant annet leger, psykiatere, psykologer, sykepleiere og sosionomer.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38 17 48 00
E-post
Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand


Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Kart)
4616 Kristiansand
Telefon
38 17 48 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Tolk/Interpreter

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

ADHD hos voksnehttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksne
Psykoedukasjonhttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang
Døgnposten, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/dognpostDøgnposten, DPS Solvang
FACT-dagteam, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/fact-dagteamFACT-dagteam, DPS Solvang
FACT-team, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/fact-teamFACT-team, DPS Solvang
Gruppeteam, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/gruppeteamGruppeteam, DPS Solvang
Internettbehandling, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/internettbehandlingInternettbehandling, DPS Solvang
Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/jobbmestrende-oppfolgingJobbmestrende oppfølging, DPS Solvang
OCD-team, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/ocd-teamOCD-team, DPS Solvang

Fant du det du lette etter?