HELSENORGE

Døgnposten, DPS Solvang

Ved døgnposten tilbyr vi behandling i akutte og svært vanskelige faser av livet. Behandlingen tilbys når kommunale tilbud, polikliniske samtaler, ulike dagtilbud eller andre behandlingsopplegg ikke er tilstrekkelig. Ved døgnposten tilbyr vi deg et terapeutisk miljø hvor respekten for medmennesket skaper et rom hvor forandring kan finne sted. Vi jobber ut i fra en felles behandlingsplan hvor det er rom for individuelle tilpasninger for å møte den enkeltes behov.

Fant du det du lette etter?