HELSENORGE

FACT-team, DPS Solvang

FACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam ved DPS Solvang. FACT-modellen legger vekt på at teametskal kunne tilby tettere oppfølging i kritiske faser for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon. Det er vanligvis fastlege eller spesialisthelsetjenesten som henviser til FACT, men andre kan også henvende seg til teamet for å få vurdert grunnlaget for henvisning.

Fant du det du lette etter?