HELSENORGE

Internettbehandling, DPS Solvang

Mind the Gap er en internettassistert tilbud til deg som har milde til moderate psykiske plager. Tilbudet gis allerede hos fastlegen, før en eventuell henvisning. Det er ment som et supplement for å bedre helsetilbudet til deg med angst, depresjon og søvnvansker.

Fant du det du lette etter?