HELSENORGE

Ambulant akutteam, Kristiansand

Ambulant akutt team bistår førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt eller andre. Ambulant akutt team er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Teamet jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten hjemme, på fastlegens kontor eller på legevakta.

Fant du det du lette etter?