HELSENORGE

Enhet for psykose og ruslidelser

Å behandle psykoselidelser uavhengig av om det foreligger flere andre sykdommer er enhetens mål. Enheten har spesialisert kompetanse innenfor dette sykdomsspekteret samt rusavhengighet. Enheten skal håndtere innleggelser på tvang, etter lov om psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?