HELSENORGE

Enhet for sikkerhetspsykiatri

Enheten tar imot personer med alvorlig psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk, og særreaksjon på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven §62. Dette ut fra en samlet klinisk vurdering. Enhetens ansvarsområdet omfatter utredning, behandling, voldsrisikovurdering og håndtering- samt ivaretakelse av samsunsvern i tilfeller på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern. Enheten dekker Agder og tilbyr veiledning til personell i kommunen.   

Fant du det du lette etter?