HELSENORGE

Forsterket enhet for psykose- og ruslidelser

Enheten skal kunne ta imot alle pasienter med psykoselidelser, også der det er kombinert med suicidalitet, sterk uro, forvirringstilstand og rus, inkludert bipolar lidelse med psykoseproblematikk. Enheten skal tilby utredning, behandling, veiledning til kommunene og ulike samarbeidspartnere. Dette gjelder også pårørendesamarbeid.

Fant du det du lette etter?