HELSENORGE

Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand

Seksjon for voksenhabilitering gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til personer over 18 år med medfødte eller tidlige utviklede funksjonsnedsettelser. Det kan være hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme. Vi tilbyr tverrfaglig utredning, systematisk observasjon og kartlegging, diagnostikk, funksjonsutredning, medisinsk og psykologisk behandling og oppfølging. Vi tilbyr også tjenester i pasientens hjemme- og nærmiljø, der det er behov for det.

Fant du det du lette etter?