Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

SPST er en avdeling i Klinikk for psykisk helse (KPH) som skal bidra til at kompetanse innen traumer, migrasjon og psykosomatiske tilstander økes i systemet. Dette gjøres gjennom undervisning, veiledning og samarbeid med ulike avdelinger og DPS.  SPST har også en klinikk, hvor pasienter, der det er spesifikke utfordringer knyttet til utredning, forståelse og/eller behandling, kan henvises fra andre avdelinger.

SPST skal ikke ta alle med traumelidelser i behandling, og et fåtall vil derfor gis et behandlingstilbud fra SPST.

Les mer om Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

Alle henvisninger rettighetsvurderes i DPS, jmf. vurdering av henvisning i KPH. Frist settes ved lokalt DPS. Det skal ved alle DPS være kompetanse på behandling av traumerelaterte lidelser. Det kan sendes en sekundær-henvisning til SPST der det er kompliserte forløp eller annet tilsier at DPS ønsker vurdering av pasienten. Dette gjøres i samsvar med gjeldende retningslinje.

Inntaksteamet ved SPST vurderer om de kan tilby behandling/utredning innenfor frist. Dersom SPST ikke har anledning, meldes dette tilbake til DPS. SPST kan gi tilbud etter frist (behandling/veiledning) eller avvise søknaden. DPS avklarer om pasienten ønsker å avvente tilbud ved SPST, eller få et tilbud ved DPS. DPS eier et ev. fristbrudd.

SPST kan avvise sekundærhenvisninger på bakgrunn av kapasitet.

Kontaktinformasjon

Telefon
38 03 85 80
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Andreas Kjærsvei 101
Besøksadresse
Andreas Kjærsvei 101(Kart)
Andreas Kjærsvei 101, 4615 Kristiansand

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Tolk/Interpreter

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?