HELSENORGE

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

SPST er en avdeling i Klinikk for psykisk helse som skal bidra til at kompetanse innen traumer, migrasjon og psykosomatiske tilstander økes i systemet. Dette gjøres gjennom undervisning, veiledning og samarbeid med ulike avdelinger og DPS.  SPST har også en klinikk, hvor pasienter, der det er spesifikke utfordringer knyttet til utredning, forståelse og/eller behandling, kan henvises fra andre avdelinger. SPST skal ikke ta alle med traumelidelser i behandling, og et fåtall vil derfor gis et behandlingstilbud fra SPST.
Fant du det du lette etter?