Medisinsk serviceklinikk

Medisinsk serviceklinikk yter et bredt utvalg av tjenester til pasienter, pårørende, primærhelsetjenesten og behandlende avdelinger i Sørlandet sykehus. Våre avdelinger tilbyr tjenester av høy faglig kvalitet innen laboratoriediagnostikk, radiologi, ergoterapi, fysioterapi, sosionomtjenester, kjøkken, kantine, renhold, servicetorg, sikkerhet og transport. Vårt personale legger stor vekt på å utforme tjenestetilbudet etter pasientenes behov.
Fant du det du lette etter?