HELSENORGE

Laboratorieavdeling, Arendal

Vi utfører tjenester innen fagområdene medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin for Sørlandet sykehus Arendal, andre institusjoner og primærhelsetjenesten i Aust Agder. Analysene inkluderer klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon og enkelte analyser innen mikrobiologi. I tillegg kvalitetssikrer vi pasientnær analysevirksomhet. Vår blodbank tapper blodgivere, produserer blodkomponenter og utfører transfusjonsmedisin. Laboratorieavdelingen har universitetsoppgaver innen studentpraksis og bachelorveiledning og deltar i flere forskningsstudier. Avdelingen samarbeider tett med andre laboratorieavdelinger i Sørlandet sykehus.

Fant du det du lette etter?