Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand

Vi tar i mot prøver fra primærleger og fra sykehus i agderfylkene for diagnostikk av infeksjonssykdommer. Vi mottar prøver til påvisning av bakterier og virus og blodprøver til påvisning av antistoff. Vi er nasjonalt referanselaboratorium for borreliadiagnostikk.

Kontakt

Telefon
03738
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand

Urinprøve, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/urinprove-kristiansandUrinprøve, KristiansandUUrinprøveUrinprøveUrinprøveUrinprøve