HELSENORGE

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand

Vi tar imot prøver fra primærleger og sykehus i Agder for diagnostikk av infeksjonssykdommer. Vi mottar prøver til påvisning av bakterier og virus, og blodprøver til påvisning av antistoff. Vi er nasjonalt referanselaboratorium for borreliadiagnostikk, og er godkjent for smittetesting av donorer etter forskrift om håndtering av humane celler og vev. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189, test 281.

Fant du det du lette etter?