HELSENORGE

Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiavdelingen, Kristiansand

Vi jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse og forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi bistår også med sosialfaglig kartlegging og oppfølging, informasjon om aktuelle rettigheter og muligheter.

Fant du det du lette etter?