Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til personalforvaltning, lønnsforhandlinger, rekruttering, lederutvikling, HMS-arbeid, juridisk bistand og informasjon. Sykehusprestene og sekretariatet for administrasjonen hører også til organisasjonsavdelingen.

Kontakt

Telefon
03738
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand

Enhet for bemanninghttps://sshf.no/avdelinger/organisasjonsavdelingen/bemanningEnhet for bemanning
Kommunikasjonsenhetenhttps://sshf.no/avdelinger/organisasjonsavdelingen/kommunikasjonsenhetenKommunikasjonsenheten
Kompetanseenhetenhttps://sshf.no/avdelinger/organisasjonsavdelingen/kompetanseenhetenKompetanseenheten
Personal og arbeidsmiljøhttps://sshf.no/avdelinger/organisasjonsavdelingen/personal-og-arbeidsmiljoPersonal og arbeidsmiljø
Sykehusprestenehttps://sshf.no/avdelinger/organisasjonsavdelingen/sykehuspresteneSykehusprestene