Kompetanseenheten

Vi bidrar til at sykehuset er en viktig og god læringsarena både for medarbeidere og studenter, noe som sikrer nødvendig kompetanse og rekruttering av medarbeidere. 

Les mer om Kompetanseenheten

Kompetanseenheten

Kompetanseenheten er med på å oppfylle en av sykehusets fire hovedoppgaver som er opplæring av helsepersonell. 
Vi bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis og samarbeider med Universitetet i Agder om bachelorutdanninger, videreutdanninger, masterprogrammer og ikke minst praksisplasser for nærmere 600 sykepleiestudenter i året.

Vi administrerer mottak og introduksjonsuke for 50 turnusleger i året.

Vi samarbeider med kommuner på Agder om gjensidig hospitering og kombinasjonsstillinger. 

Vi tilrettelegger for lærlingeplasser og praksisplasser for elever fra videregående skole.

Vi er med på å utvikle effektive systemer for kunnskaps- og kompetansedeling, har systemansvar for Læringsportalen og leder utvikling av e-læring i tett kontakt med fagmiljøene.         
        

Kontaktinformasjon:

Bente Jahnsen
Enhetsleder
bente.jahnsen@sshf.no
97 14 87 04

Lena Marie Haukom
Læringsportalen og utvikling av e-læring
lena.haukom@sshf.no
38 07 61 75

Linda Christine Kvilekval
Kompetansedeling, hospitering, kurs og undervisning
linda.kvilekval@sshf.no
38 07 61 76

Vivi Haavik Tønnessen
Kompetanse, videreutdanninger og mastergrader
vivi.tonnessen@sshf.no
3807 4415

Hans-Harald Nome
Oppfølging av praksisveiledere for studenter og lærlinger i praksis og behandling av bachelor og lærlingesøknader
hans.harald.nome@sshf.no
38 07 62 92

Anette Strømsbo Gjørv
Kommunikasjon, tekst, foto, film, utvikling av e-læring
anette.stromsbo.gjorv@sshf.no
95 28 04 45

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Kolonien, 3. etasje.
Egsveien 100
4615 Kristiansand

Telefon
38 07 44 31
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 17
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 17(Kart)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Fant du det du lette etter?