Sykehusprestene

Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte. Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Les mer om Sykehusprestene

Sykehusprestene

Stillerom/kapell

Av og til trenger vi et rom som er annerledes. En plass å samle tankene. Et privat pusterom. Sørlandet sykehus har tre slike rom tilgjengelig for pasienter og pårørende. Der kan du hvile og finne ro til tankene dine. Rommene er åpne for alle uansett livssyn og tro.

Stillerom
I Arendal finner du sykehusets stillerom/kapell i kjelleretasjen i hovedbygget. I Kristiansand ligger det døgnåpne kapellet i første etasje i hovedbygget, inngang nord.

Åpen kirke
Eg kirke i Kristiansand står åpen alle hverdager mellom klokken 08-18. Åpent fra 10-18 i helgen.

Minnestund
Det er også mulighet for å holde minnestund i kapellet ved dødsfall. Dette ordnes ved at du tar kontakt med sykehusprestene.

Når en av våre nærmeste dør

Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet fylt av sorg. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides. Mange vil nok føle seg både ensomme og hjelpeløse etter et dødsfall, og det vil kunne virke fjernt å skulle tenke på formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg. For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen bearbeides.

Våre ansatte vil gi den hjelp og støtte de kan, og svare på spørsmål som måtte dukke opp. Prestetjenesten er tilgjengelig for de som ønsker å snakke med noen. Vi håper også denne informasjonsbrosjyren kan gi deg svar og veiledning i noen av de spørsmål du som etterlatte måtte ha.

Innsyn i journalen
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død, om ikke særlige grunner taler mot dette. (§5.1 i Lov om pasientrettigheter)

Kontaktinformasjon

Telefon
90 61 06 00
Døgnåpent
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 8A
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 8A(Kart)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Fant du det du lette etter?