HELSENORGE

Lettpost SSA

Vi utfører behandling til pasienter som har behov for sykehusopphold, men som ikke behøver sengepostenes behov for pleie, stell og overvåkning. Resepsjonen er bemannet på dagtid. Her kan du henvende deg hvis du trenger informasjon, veiledning eller har spørsmål til innleggelse på lettposten.

Fant du det du lette etter?