HELSENORGE

Medisinsk sengepost, Flekkefjord

Medisinsk sengepost er i hovedsak for pasienter med behov for 24-timers oppfølging på grunn av indremedisinske sykdommer og/eller pleiebehov. Vi har spesialkompetanse innen kreftomsorg, lindrende behandling, hjerneslag, geriatri, lunge-, mage-/tarm- og hjertesykdommer. 
Fant du det du lette etter?