HELSENORGE

Anestesienheten, Kristiansand

Vi gir bedøvelse til pasienter i forbindelse med operasjoner, behandlinger og undersøkelser ved sykehuset. Vi tilbyr også hjelp til intravenøse tilganger til pasienter på andre avdelinger. Vi er en del av sykehusets akutteam.
Fant du det du lette etter?