Dagkirurgisk enhet, Kristiansand

Vi tar hånd om barn og voksne som skal til dagkirurgisk operasjon innenfor fagfeltene ortopedi, gynekologi, generell kirurgi, øre-nese-hals eller til andre undersøkelser der det behøves narkose. Vi forbereder deg til operasjon og tar vare på deg etter operasjonen frem til du er klar til å reise hjem. For at operasjonen din kan bli gjennomført, er det viktig at du leser informasjonen under, og forbereder deg i henhold til denne.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Dagkirurgisk enhet, Kristiansand

Faste

Du må være fastende før du møter til operasjonen.

Å være fastende innebærer:

Du må ikke spise og drikke de siste 6 timene før du møter på sykehuset.

Du må ikke røyke, snuse, tygge tyggegummi, pastiller eller lignende de siste 2 timene før oppmøte.


Unntak:

Du kan drikke klare væsker (vann, saft eller te/kaffe uten melk) frem til 2 timer før oppmøte.

Medisiner du skal ta selve operasjonsdagen kan svelges med et lite glass vann. 

Medisiner

Som hovedregel skal du ta dine faste medisiner operasjonsdagen. 

Astma:

Bruker du astmaspray, skal denne alltid tas operasjonsdagen like før du går hjemmefra. Dette gjelder også dersom du kun bruker sprayen ved behov. Ta sprayen med operasjonsdagen.


Blodtrykksmedisiner:

Dersom du bruker blodtrykksmedisin av typen ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister skal du ikke ta disse tablettene operasjonsdagen. Dersom du er i tvil om du bruker denne typen medisin, ta kontakt med din fastlege.

 

Diabetes:

  • Har du diabetes type 2, skal du ikke ta diabetesmedisinene operasjonsdagen. Bruker du medikamenter som inneholder metformin, skal du heller ikke ta denne medisinen dagen før operasjonen.

  • Har du diabetes type 1, skal du ikke ta insulin operasjonsdagen. Har du insulinpumpe skal denne ikke slås av. Ta med eget insulin (penn) til sykehuset operasjonsdagen.

Har du spørsmål vedrørende diabetesmedisinene, ta kontakt med Dagkirurgisk enhet.

Hygiene

For å forebygge infeksjon, må du dusje operasjonsdagen. Vær spesielt nøye med underliv, hender og føtter. Ikke barber operasjonsområdet, dette blir ev. gjort på sykehuset. Hvis du har sår/skorper i operasjonsområdet, ber vi deg kontakte sykehuset. Dette kan øke infeksjonsfaren og operasjonen må om nødvendig utsettes. Ta av smykker, ringer og piercinger hjemme for å redusere faren for infeksjon og brannskade. Fjern neglelakk. Benytt komfortabelt tøy.

 

Annen viktig info:

  • Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke kjøre bil etter operasjonen. Gjør derfor en avtale med noen som kan hente deg, eller benytt kollektivtransport.
  • Dersom det ikke går kollektivtransport på den strekningen du skal reise, må du ringe 05515 for bistand.
  • Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan bruke kollektivtransport, må du kontakte behandlende avdeling i god tid før oppsatt behandlingstidspunkt.
  • Etter operasjonen må du ha tilsyn første kveld/natt. Gjør derfor avtale med familie/venner om å være i samme bolig som deg.

  • Barn kan kun ha én forelder med inn på overvåkningsrommet.

  • Ved behov for sykemelding, ordnes dette før hjemreise.

  • Ta med krykker dersom du har dette og det er aktuelt for din operasjon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ta heis/trapp opp fra hovedinngang til 2. etasje. Se etter skilt i taket for «Dagkirurgi».
Besøkstider
mandag - fredag Vi har ikke besøkstid, men ved spesielle behov, ta kontakt med oss.
Telefon
38 03 84 41
mandag - fredag 07.30-18.00
Telefonen er stengt mellom 12.00 og 13.30
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Kristiansand
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 10(Kart)
Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post
Fant du det du lette etter?