HELSENORGE

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.
Målet for våre tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.
Vi tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. HABU samarbeider med annen spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge.  

Fant du det du lette etter?